Dr. Ayten Can ile Yoga Dersleri

Yoga sanskritçe yuj kökünden türemiş olup birlik bütünlük anlamına gelir, klasik tanımı evrensel bilinç ile bireysel bilincin bir araya gelmesidir.

Yoga pozları(asana) Patanjali tarafından 4000 yıl kadar önce yazılmış olan yoga sutralarında tanımlanan yoganın sekiz basamağından sadece bir tanesidir, bunun dışında pranayama yani nefes çalışması prathyahara, dharana, dhyana gibi meditasyon ve odaklanma tekniklerinide içermektedir.

Yoga akıl beden ruh sağlığı için binlerce yıldır kullanılan yöntem olarak elimizde var olan bir değer, yapılan son bilimsel çalışmalar ışığında düzenli yoga uygulamasına katılan kanserli hastaların günlük rutinleri ile başa çıkmada daha başarılılı oldukları, egzersiz kapasitelerinin arttığı, uykusuzluk ölçeği skorlarında anlamlı azalma ve uyku kalitesinde düzelme, hastaların depresyon, kaygı tekrarlama korkusu, yorgunluk semptomlarının azaldığı kayıt edilmiştir. Yine bu hasta grubunda tedavi sonrası gözlenen bulantı, kusma, kas ,eklem ağrısı şikayetlerinin yoga egzersizleri sonrası azaldığı bir kısım hastada şikayetlerin tamamen ortadan kalktığı tespit edilmiştir.

Dr. Ayten CAN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra İ.Ü.İstanbul Tıp fakültesinde klinik biyokimya ihtisasını tamamlamıştır. 2010 yılında ilk Hindistan gezisinden sonra Hint kültürüne ve yogaya ilgisi başlamış, bu ilgisini arttırarak Dünyadaki ve Hindistandaki tek yoga üniversitesi olan S-VYASA üniversitesinden yoga eğitmenlik sertifikasını ve 200 saatlik RYS Yoga Alliance onaylı yoga eğitmenlik sertifikalarını almıştır. 2010 yılından beri yılda en az iki kez Hindistana gitmekte ve bu seyahatlerinde Hindistanın farklı bölgelerinde yoga uygulamalarına ve kamplarına katılmaktadır. Ayten Can halen İ.Ü.İstanbul Tıp fakültesinde öğrencilere yoga seçmeli dersini vermektedir.