Makaleler

Sitemiz de yer alan makaleler hasta bilgilendirme amacıyla yazılmıştır.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Akciğer Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri tedavisinde devrim niteliğindeki yenilikleri beraberinde getirdi. Checkpoint (kontrol noktası) inhibitörleri dediğimiz bir grup biyolojik ilaç- monoklonal antikorlar...

Dr. Ayten Can ile Yoga Dersleri

Dr. Ayten Can ile Yoga Dersleri

Yoga sanskritçe yuj kökünden türemiş olup birlik bütünlük anlamına gelir, klasik tanımı evrensel bilinç ile bireysel bilincin bir araya gelmesidir.
Yoga pozları(asana) Patanjali tarafından 4000 yıl kadar önce...

Kanser Tedavisinde Gelişmeler

Kanser Tedavisinde Gelişmeler

Kanser insanlığın başlangıcından beri varolan bir hastalık. Kanserin modern tedavisinde ilk adımlar ikinci dünya harbinden sonra atılmış. Kanserin tedavisinde ilaçların başarılı bir biçimde kullanılmaya başlanması...

Kanser ve İnsan

Kanser ve
İnsan

Kanser insanlığın doğuşundan beri dünya üzerinde mevcut. İnsan yaşamının uzaması ve enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin azalması ile birlikte kanser 20. yüzyılın en sık rastlanan hastalıklarından biri oldu...

Meme Kanseri - Erken Teşhis ve Tanı

Meme Kanseri - Erken Teşhis ve Tanı

Meme Kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Gelişmiş ülkelerde 70 yaşına kadar yaşayan her 7-8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Ülkemizde kesin rakam bilinmemekle birlikte artan...

Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri 20. Yüzyılın en önemli hastalıklarından biri olarak dünya tarihine geçti. Bu hastalığın en önemli nedeninin sigara olduğu gerek istatistiki olarak gerek biyolojik olarak ispatlandı. Batı ülkelerinde sigarayı bırakma...