Hakkımızda


Misyon

Kanser tanı ve tedavisinde dünyadaki gelişmeleri takip edip ve uygulayamak ve
Toplumda kanser bilincinin oluşması için çalışmaktır


Vizyon

Onkolojinin bütün alanlarında uluslararası standartlarda bilgi ve teknoloji kullanarak
Ulusal kanser bilinci oluşturulmasını hedefleyen
Hasta ve çalışan memnuniyeti açısından referans kabul edilen çağdaş bir klinik olmak.


İlkelerimiz

Kalite yönetim sisteminin gereklerine uymak ve etkinliği sürekli iyileştirmek
Hasta memnuniyetini esas alarak insanları, sadece hasta olarak değil, toplumda yaşayan bir birey olarak ele alıp; fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak,
Çalışan menuniyetini esas alarak çalışma koşullarını iyileştirerek, hastalara hızlı, güvenilir, güler yüzlü ve şefkatli sağlık hizmetleri sunmak,
Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak ve kanser bilincini oluşturmak amacı ile gerekli çalışma planlarını hazırlayıp yürütmek
Çalışanlara kuruluşun değer ve ilkelerini benimseterek, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojileri kullanarak ve çalışanların etkin katılımı ile çağdaş bir hizmet sunma..